tirsdag 16. februar 2016

Reportasje om Trastad Samlinger og Outsider Art


De dukker opp noen ganger.
Reportasjene man aldri glemmer.
De som får meg som journalist til å gråte, le, reflektere og undres.

Og som forhåpentligvis får deg som leser til å gjøre det samme. 

Før jul besøkte jeg Trastad Samlinger, en avdeling av Sør-Troms museum i Kvæfjord.
Trastad gård var sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede fra 1954 til 1991, og på det meste bodde det 375 personer her.
I dag er stedet et museum, og et kunstgalleri.

I Museumsnytt nr. 1-2016 kan du lese min åtte siders reportasje om hvordan psykisk utviklingshemmede ble behandlet de første tiårene. Og historien om hvordan det ble oppdaget at flere av de såkalte opplæringsudyktige bar i seg store, kunstneriske evner.
Bare de fikk lov til å uttrykke seg.

Nå har saka fått oppmerksomhet også utover fagbladet Museumsnytt, men det var her den var på trykk først. 

Bladet finner du her: