mandag 20. februar 2017

Reportasje til Museumsnytt

I Museumsnytt nr. 5/2016 hadde jeg hovedreportasjen "Flukten Norge glemte".
Den handler om tvangsevakueringa, nedbrenninga og den lange gjenoppbyggingsperioden i Finnmark og Nord-Troms etter andre verdenskrig. 
Den handler også om Gjenreisningsmuseet i Hammerfest sin nye utstilling "Til lykke med freden - perspektiver på den første gjenreisningen av Finnmark og Nord-Troms", som presenterer ny kunnskap basert på forskning gjort over flere år på museet. 
Ved friluftsmuseet på Norsk Folkemuseum har man planer om å gjenreise et gjenreisninghus og et fjøs fra Finnmark. Det blir første gang museet viser bygninger fra Nord-Norge, og formidler denne delen av vårt lands krigs- og etterkrigshistorie. 

For å kjøpe bladet, kan du gå til magasinets nettside her: